مجموعه ای از تلاوت های صوتی استاد منشاوی

دانلود مجموعه قرائت های مجلسی و زیبای استاد محمد صدیق منشاوی:

 

http://romanceabs.persiangig.com/quran5/menshawi2.jpg


البقرة – آیات الصیام -

http://www.4shared.com/file/27168188…1/_______.html

آل عمران ۹۵ -۱۰۴

http://www.4shared.com/file/89119614…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۱
أصلیة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64046002…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۱
نسخة قویة
http://www.4shared.com/file/64046004…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۲
النسخة الفریدة للشعلان
مختلفة
http://www.4shared.com/file/64177545…ified=f3172ced

الروم ۱
http://www.4shared.com/file/64051126…ified=f3172ced

الروم ۲
http://www.4shared.com/file/64051132…ified=f3172ced

المومنون ۸۴ -۱۱۶
http://www.4shared.com/file/64051131…ified=f3172ced

المومنون ۸۴- ۱۱۸
مختلفة
http://www.4shared.com/file/64051129…ified=f3172ced

المومنون والقصار
http://www.4shared.com/file/64172786…ified=f3172ced

المومنون ۱ – ۲۲
http://www.4shared.com/file/64172788…ified=f3172ced

یونس ۳ – ۱۷
http://www.4shared.com/file/64059077…ified=f3172ced

الواقعة والحدید
http://www.4shared.com/file/64059083…ified=f3172ced

مریم
http://www.4shared.com/file/64059086…ified=f3172ced

یوسف
أصلیة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64059090…ified=f3172ced

التوبة ۳۸ -۴۲
http://www.4shared.com/file/64150382…ified=f3172ced

الرعد
http://www.4shared.com/file/64156802…ified=f3172ced

لقمان ۱
http://www.4shared.com/file/64156848…ified=f3172ced

لقمان ۲
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64156822…ified=f3172ced

لقمان والسجدة
http://www.4shared.com/file/89314613…ified=f3172ced

الشعراء ۵۲ -۸۹
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64167963…ified=f3172ced

الشعراء ۵۲ -۸۹
نسخة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64312439…ified=f3172ced

الشعراء والفجر والقدر
http://www.4shared.com/file/64167971…ified=f3172ced

الشعراء ۱۲۱ -۲۲۰
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64167976…ified=f3172ced

الشعراء ۱۲۱- ۲۲۰
نسخة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64312446…ified=f3172ced

القصص ۱
http://www.4shared.com/file/64167970…ified=f3172ced

القصص ۲
http://www.4shared.com/file/64167966…ified=f3172ced

القصص ۳
ناقصة
http://www.4shared.com/file/64172791…ified=f3172ced

ابراهیم
تحدیث *نسخة افضل*
http://www.4shared.com/file/64312448…ified=f3172ced

الاسراء ۱ – ۱۴
[http://www.4shared.com/file/64193224…ified=f3172ced

الاسراء ۲
تحدیث
* نسخة کاملة وقویة ۲۹ دقیقة *

http://www.4shared.com/file/64306662…ified=f3172ced

الغاشیة والقصار
نسخة الشعلان
أضیف الیها مقطعان من الجزء المفقود

http://www.4shared.com/file/64312435…ified=f3172ced

الأنفال
اضافة بتاریخ ۲۳٫۰۲٫۲۰۰۹
http://www.4shared.com/file/64032505…ified=f3172ced

آل عمران
۱۸۹ – ۱۹۵
اضافة بتاریخ ۲۳٫۰۲٫۲۰۰۹
http://www.4shared.com/file/64046000…ified=f3172ced

/ 1 نظر / 46 بازدید
گلها

به نام خدا سلام وب زیبایی دارید اجرتون باخدا