# آموزش

صلح

                             صلح ، خوب است   درطول تاریخ،گاهی مردانی ظهورمی کنند،که دربزرگی طبع واندیشه شان،جزنگاه حیرت،هیچ پنجره دیگری رانمی توان گشود.انیشتین ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید