اهداف امام حسین علیه السلام و قرآن

اهداف امام حسین علیه السلام و قرآن
در اسلام به همان مقدار که از فساد انتقاد و با آن مقابله شده ، نسبت به اصلاح سفارش و تأ کید شده است . قرآن تنها به ایمان و تقواى درونى اکتفا نمى کند، بلکه اصلاح را لازمه ى ایمان و تقوى مى شمارد. آمن و اصلح (73) و فمن اتّقى و اصلح (74)
خداوند خود اوّل مصلح است ؛ و اصلح بالهم (75) و لذا از مردم نیز خواسته تا اوّل عیب هاى خود را اصلاح کنند؛ تابوا و اصلحوا...(76) و سپس به اصلاح جامعه بپردازند. فاتّقوا اللّه و اصلحوا ذات بینکم (77) اصلاح گر هرگز به دنبال فتنه انگیزان نمى رود، و اصلح و لا تتّبع سبیل المفسدین (78) البتّه اصلاحات باید بر معیار عدل و قانون باشد فاصلحوا بینهما بالعدل و القسط(79)
کسى که راههاى صلاح و اصلاح را به روى خود ببندد، نابود خواهد شد هر چند فرزند پیامبر باشد؛ انّه لیس من اهلک انّه عمل غیر صالح (80) (اى نوح !) او از خاندان تو نیست ، براستى که عمل او غیر صالح است . اولیاى الهى از خدا درخواست مى کردند که به صالحان ملحق شوند. اَلحِقنى بالصالحین (81)
قرآن معمولاً ایمان را همراه عمل صالح بیان کرده است ؛ الذین آمنوا و عملواالصالحات اثر بخشى عمل صالح محدود به زمان و مکان نیست و حتّى نسل هاى بعدى از اعمال پدران صالح خود خیر و بهره مى برند. و کان ابوهما صالحا(82)
قرآن هدف از کامیابى از نعمت ها را انجام عمل صالح مى داند، یا ایّها الرّسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا (83) یعنى بهره گیرى و کامیابى شما از نعمت ها باید براى انجام کار نیک و عمل صالح باشد.
خداوند متعال حکومت آینده ى زمین را نصیب بندگان صالح خود خواهد کرد. اِنّ الارض یَرثُها عبادى الصالحون (84)
انسان بعد از اصلاح خود، باید به اصلاح دیگران بپردازد و تمام توان خود را در این راه بکار گیرد ان ارید الا الاصلاح ما استطعت (85) چیزى جز اصلاح تا سر حد توانم نمى خواهم .
البتّه خداوند متعال اصلاح طلبان واقعى را از کسانى که شعار اصلاح مى دهند، جدا مى کند و چهره ى مدّعیان دروغین را افشا مى کند؛ قالوا انّما نحن مصلحون اءلا اِنّهم هم المفسدون و لکن لایشعرون (86) آنها مى گویند: فقط ما اصلاح طلبیم ، آگاه باشید آنها خود فساد کنندگانند، ولى نمى فهمند.
آرى ، خداوند مصلحین واقعى را مى شناسد. و اللّه یعلم المفسد من المصلح (87)
خداوند به مصلحان واقعى را وعده ى پاداش داده است . انّا لانضیع اجر المصلحین (88)
نکته قابل توجه آنکه هر چه میزان فساد بالا برود، تلاش مصلحانه ى بیشترى را طلب مى کند. (آرى هر چه هوا گرم تر شود، نیاز به آب زیادتر مى شود) و هر چه مفسدان خطرناکتر شوند، مصلحان بزرگترى مى طلبد. در برابر نمرود جز ابراهیم و در برابر فرعون جز موسى و در برابر یزید جز حسین علیه السلام چه کسانى مى توانند مقابله کنند؟!
بدیهى است برنامه ى اصلاحات همیشه با نامه و گفت وگو و تذکّر پیش ‍ نمى رود، بلکه شرایطى پیش مى آید که باید به استقبال خطر رفت . امام حسین علیه السلام اوّلین مصلِح اسلامى است که به استقبال سخت ترین شداید رفت و جان خود را تسلیم حقّ نموده و به شهادت رسید.

/ 0 نظر / 23 بازدید