مجموعه ای از تلاوت های تصویری استاد متولی عبدالعال

دانلود مجموعه ای از تلاوت های تصویری و زیبای استاد متولی عبدالعال:

 

 

ال عمران ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download 1.mp3

ال عمران ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download 2.mp3

الاحزاب

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الاسراء ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.mp3

الاسراء ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download2.mp3

البقرة ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.mp3

البقرة ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download 1.mp3

التحریم والملک ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.MP3

التحریم والملک ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download2.MP3

التحریم والملک ج۳

۴shared.com – online file sharing and storage – download 3.mp3

الحجرات وق

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الزمر وغافر والنازعات

۴shared.com – online file sharing and storage – download .RA

الشورى والحشر

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الصافات

۴shared.com – online file sharing and storage – download ط§ظ„طµط§ظپط§طھ ط´.mp3

القمر والرحمن

۴shared.com – online file sharing and storage – download .MP3

القیامة والانسان

۴shared.com – music and mp3 sharing – download00.wma

/ 0 نظر / 58 بازدید