حماسه حسینی (کتب شهید مطهری)

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه حسینی 

حماسه حسینی مجموعه ای است دربرگیرنده کلیه سخنرانیها و یادداشتهای استاد شهید مرتضی مطهری پیرامون حادثه کربلا. کتاب حاضر جلد اول این مجموعه و متشکل از سه بخش است. بخش اول شامل چهار سخنرانی درباره تحریفات در واقعه تاریخی کربلا است که در فروردین ماه ١٣۴٨ شمسی برابر با محرم ١٣٨٩ قمری در حسینیه ارشاد ایراد شده است. بخش دوم متشکل از سه سخنرانی تحت عنوان حماسه حسینی است که در همان سالها و در همان محل ایراد گردیده است. از آن جا که این عنوان در برگینده مطالب سایر بخش ها نیز می شد این مجموعه به همین اسم نامیده شد. بخش سوم مجموع هفت سخنرانی پیرامون عنصر تبلیغ در مهضت حسینی است که در سال ١٣۵٠ شمسی و در ماه محرم در مسجد جاوید تهران ایراد شده استو در این بخش ضمن بررسی عنصر تبلیغ در نهضت حسینی به طور کلی تبلیغ در اسلام نیز مورد بحث واقع شده است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه بخش اول : تحریفات در واقعه تاریخی کربلا معنی تحریف و انواع آن 9 عوامل تحریف 37 تحریفات معنوی حادثه کربلا 65 وظیفه ما در برابر تحریفها 98 بخش دوم : حماسه حسینی دو چهره حادثه کربلا 111 نهضت حسینی ، حماسه‏ای مقدس 131 نهضت حسینی ، عامل شخصیت یافتن جامعه اسلامی 159 بخش سوم : عنصر تبلیغ در نهضت حسینی ( تبلیغ در اسلام ) مفهوم تبلیغ 183 وسائل و ابزار پیام رسانی 207 روش تبلیغ 235 روشهای تبلیغی نهضت حسینی 261 حادثه کربلا ، تجسم عملی اسلام 287 نقش زن در ساختن تاریخ و نقش زینب ( س ) در تبلیغ نهضت حسینی 313 شرایط مبلغ و تاثیر تبلیغی اهل بیت امام حسین علیه السلام در مدت‏ اسارتشان 339

/ 0 نظر / 43 بازدید