سبک سوم: ابوالعینین شعیشع(در قید حیات-1915م.)

گفته اند وی در هنگام جوانی از سبک وشیوه رفعت تقلید می نموده است؛ اما صدای رسا و مرتع و پر طنین، به مرور وی را به سمت ابداع و خلق سبکی نو و بی سابقه در تلاوت پیش برد؛ سبکیکه با ظهور آن در دهه چهل میلادی موجی از بحث و جدل میان علما در مورد جواز و عدم جواز آن از نظر شرعی در گرفت. برخی شیوه وی را آوازگونه می دانستند و برخی دیگر، رعایت اصول تلاوت -از جمله تجوید- را از سوی وی دال بر جواز آن می پنداشتند. اما با تمام این حرف وحدیث ها، شعیشع جای خود را در فضایی باز نمود که پیش از وی دو تن از نوابغ تلاوت -رفعت و شعشاعی- به شدت، عرصه را برای دیگر قاریان تنگگ کرده بودند ودرست در چنین فضایی او توانست به واسطه ویژگی های صوتی خاص و ایجاد شیوه ای کاملا جدید، به سرعت به قاری بزرگ و ممتازی تبدیل گردد. او نیز از اضلاع مربع قرآنی است که در تصویر معانی ابلغ مفاهیم، موفق عمل نموده اند.

تحلیل تلاوت :

١- شعیشع صدایی با طنین ویژه وکم نظیر همراه با قوت خوب و وسعت تقریبی بیش از دو اکتاو )١۴ درجه( دارد که از قدرت تحریر و انعطاف پذیری خوبی برخوردار است. اما صدای وی جزو محدوده اصوات زیر یا تنور (Tenor) است که قدرت فوق العاده ای در ایجاد طبقات و پرده های اوج دارد.
٢- وی از میراث گذشتگان -همچون رفعت- در تلاوت خود استفاده کره و آن را به سلیقه و روحیه معاصر و تجدد زمان خود پیوند می زند و این بارز ترین ویژگی سبک اوست.
٣-ویژگی های لحنی او عبارتند از:
- استفاده از تمامی مقامات اصلی عربی و وارد کردن نغمات حدیدی در تلاوت -همچون "صبا زمزم"،‌ "راحه الارواح" و "زنکران" -که تا آن زمان مرسوم نبوده است ؛
- تاکید یشتر بر مقام کرد در تلاوت که در مواضع مختللف -به ویژه در شروع- از آن بهره می حوید. این نحوه شروع، شاید در میان دیگر قاریان وجود نداشته باشد ؛
- استفاده از ترکیب نغمات در تلاوت که از مشهور ترین آنها می تونان به کرد و رست و نهاوند اشاره نمود.
- توانایی قابل توجه در انتقال مقامات و نغمات که بیانگر دانش والای او در این زمینه است ؛
- استفاده از پرده های اوج با فرکانس بالا همراه نفس طولان که موجب تاثیر هر چه بیشتر تلاوت وی در جان شنوندگان آیات الهی می گردد.
- مکث های نسبتا طولانی در بین مواضع وقف که دعوتی برای تدبر مستمعین در آیات قرآن به حساب می آید.

از معروف ترین تلاوت های او میتوان به تلاوت سوره آل عمران، اسراء، مریم، نحل، شمس و نجم ، قمر و رحمن اشاره کرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید