سجاد حاجی

 
دانلود تلاوتهای استاد محمد صدیق منشاوی
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٩/۸
 

استاد محمد صدیق  منشاوی به حق یکی از خوش صدا ترین قاریان تاریخ قرائت قران است .

صوت و لحن ملکوتی او قداست خاصی به او و تلاوتهایش داده است.

 در زیر مجموعه بزرگی از تلاوتهای مجلسی این استاد رابرای دانلود گذاشته ام .

با توجه به اینکه این پستهای قرانی مخاطب خاص خود را دارد لذا نظر یادتون نره

 

(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات ق فصلت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفرقان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الکهف الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ال عمران 1 -34 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء التوبة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاحزاب . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة البقرة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانبیاء . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال 2. , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 66 - 96 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفجر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة غافر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فاطر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة هود . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 1 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانعام 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاعراف 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یونس الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النجم والقمر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النساء . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 4 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فصلت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطور الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان السجدة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزمر لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة غافر 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . غافر 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الرعد الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 2 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحدید 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزخرف الدخان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الرعد الکویت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم 1 - 36 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الغاشیة الفجر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة البقرة الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاحزاب الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النبأ . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفتح . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الدخان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة العلق القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ق الرحمن . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان السجدة الحسین . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الواقعة الحدید . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء المسجد الاموى 1958 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطور 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج المؤمنون . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فصلت الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الزخرف 8 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر العلق سوریا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المجادلة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النور استدیو . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفرقان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 38 - 43 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة السجدة العلق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم قصار سوریا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 1 - 14 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 52 - 89 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص 68 - 85 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال القصار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 7 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الملک . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 52 - 89 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص الرحمن الزمالک . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة هود 41 - 61 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یونس 9 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم رائعة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة سوریا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفطار الفجر البلد الکویت. , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة فصلت 30 - 46 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة 11 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التوبة یونس . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص العنکبوت . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة هود 6 - 32 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 70 - 87 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحجرات ق الاقصى . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء الفجر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المدثر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة التکویر . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة العلق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم 9 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . القصار 13 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . القصار 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . القصار 12 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة القصص 13 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان 8 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة طه . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء 10 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر سوهاج 1964 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر القصار السیدة زینب . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحشر القصار اسیوط . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطارق الفجر العلق الاسکندریة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 14 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الروم الانفطار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفال 7 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة مریم 1 - 62 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة النور 4 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الانفطار . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة غافر لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الطور الحدید اسیوط . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة السجدة العلق . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ابراهیم . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفرقان . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المؤمنون اسیوط . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 8 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف الحسین . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الحج المؤمنون . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة العنکبوت 6 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الاسراء لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یوسف 1 -34 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الشعراء 3 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة لقمان السجدة . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الفتح الحجرات لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة الصف . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة یونس 7 . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة المائدة لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة ابراهیم لیبیا . , , )_.·´¯)_.·´¯)
(¯`·._(¯`·._( , , . سورة هود 5 . , , )_.·´¯)_.·´¯)