سجاد حاجی

 
مجموعه ای از تلاوت های صوتی استاد محمود علی البنا
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

دانلود مجموعه ای از تلاوت های زیبای استاد محمود علی البنا:

 

http://www.islamophile.org/spip/local/cache-vignettes/L337xH324/Resize_of_banna-b1212.gif

 

المؤمنون ۳۶–۸۹

http://www.4shared.com/file/66066650/27949c43/138.html

الحج ۳۸–۷۰

http://www.4shared.com/file/66954345/828878f5/135.html

القمر ۱–الرحمن ۱۳

http://www.4shared.com/file/11203993…d/_4__212.html

عبس ۱–المطففین ۲۸

http://www.4shared.com/file/67463479/65c22b9b/234.html

البقرة ۱۰۶–۱۲۷

http://www.4shared.com/file/67837181/da0aa5d1/007.html

الأحقاف ۱–۲۵

http://www.4shared.com/file/67843493/16967c10/201.html

آل عمران ۷۵–۹۷

http://www.4shared.com/file/67850793/3b054417/024.html

الأنعام ۳۶–۶۰

http://www.4shared.com/file/67857464/bd684b9b/053.html

یوسف ۷–۳۵

http://www.4shared.com/file/68784329/4fc14dc4/095.html

الإسراء ۱–۲۳

http://www.4shared.com/file/68904487/5da3b47d/113.html

یونس ۹۰–هود ۸

http://www.4shared.com/file/109205286/e2e5bea/088.html

الأعراف ۴۷–۷۲

http://www.4shared.com/file/109440433/8d3abff3/063.html

طه ۱–۵۹

http://www.4shared.com/file/112233165/a784e8ef/125.html

آل عمران ۳۳–۵۹

http://www.4shared.com/file/11280884…5/_2__022.html

الفتح ۱–۱۹

http://www.4shared.com/file/11279294…b/_2__204.html

الفتح ۱–۲۴

http://www.4shared.com/file/11516799…2/_3__204.html

الرحمن ۱–۷۱

http://www.4shared.com/file/11702214…4/_2__213.html

الصف ۱–الجمعة ۱۰

http://www.4shared.com/file/11707948…7/_2__220.html

النور ۵۳–الفرقان ۳

http://www.4shared.com/file/117109715/10f9c527/143.html

الجمعة ۱–التغابن ۸

http://www.4shared.com/file/11712765…d/_2__221.html

البقرة ۱۵۸–۱۷۷

http://www.4shared.com/file/117355127/1ea91ab9/010.html

الحاقة ۱–المعارج ۳۵

http://www.4shared.com/file/118676403/e3c9631d/227.html

الروم ۵۴–لقمان ۲۲

http://www.4shared.com/file/120026443/247c83f0/164.html

البقرة ۲۸۳–آل عمران ۱۵

http://www.4shared.com/file/12371658…4/_2__020.html

هود ۱۰۸–یوسف ۱۸

http://www.4shared.com/file/135522137/2ba63a18/094.html

البقرة ۲۳۳–۲۴۷

http://www.4shared.com/file/139663415/fd5d2222/015.html

التوبة ۱۹–۳۶

http://www.4shared.com/file/139677049/3c978c77/076.html