سجاد حاجی

 
مجموعه ای از تلاوت های صوتی استاد محمود علی البنا
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

دانلود مجموعه ای از تلاوت های زیبای استاد محمود علی البنا:

 

http://www.islamophile.org/spip/local/cache-vignettes/L337xH324/Resize_of_banna-b1212.gif

 

المؤمنون ۳۶–۸۹

http://www.4shared.com/file/66066650/27949c43/138.html

الحج ۳۸–۷۰

http://www.4shared.com/file/66954345/828878f5/135.html

القمر ۱–الرحمن ۱۳

http://www.4shared.com/file/11203993…d/_4__212.html

عبس ۱–المطففین ۲۸

http://www.4shared.com/file/67463479/65c22b9b/234.html

البقرة ۱۰۶–۱۲۷

http://www.4shared.com/file/67837181/da0aa5d1/007.html

الأحقاف ۱–۲۵

http://www.4shared.com/file/67843493/16967c10/201.html

آل عمران ۷۵–۹۷

http://www.4shared.com/file/67850793/3b054417/024.html

الأنعام ۳۶–۶۰

http://www.4shared.com/file/67857464/bd684b9b/053.html

یوسف ۷–۳۵

http://www.4shared.com/file/68784329/4fc14dc4/095.html

الإسراء ۱–۲۳

http://www.4shared.com/file/68904487/5da3b47d/113.html

یونس ۹۰–هود ۸

http://www.4shared.com/file/109205286/e2e5bea/088.html

الأعراف ۴۷–۷۲

http://www.4shared.com/file/109440433/8d3abff3/063.html

طه ۱–۵۹

http://www.4shared.com/file/112233165/a784e8ef/125.html

آل عمران ۳۳–۵۹

http://www.4shared.com/file/11280884…5/_2__022.html

الفتح ۱–۱۹

http://www.4shared.com/file/11279294…b/_2__204.html

الفتح ۱–۲۴

http://www.4shared.com/file/11516799…2/_3__204.html

الرحمن ۱–۷۱

http://www.4shared.com/file/11702214…4/_2__213.html

الصف ۱–الجمعة ۱۰

http://www.4shared.com/file/11707948…7/_2__220.html

النور ۵۳–الفرقان ۳

http://www.4shared.com/file/117109715/10f9c527/143.html

الجمعة ۱–التغابن ۸

http://www.4shared.com/file/11712765…d/_2__221.html

البقرة ۱۵۸–۱۷۷

http://www.4shared.com/file/117355127/1ea91ab9/010.html

الحاقة ۱–المعارج ۳۵

http://www.4shared.com/file/118676403/e3c9631d/227.html

الروم ۵۴–لقمان ۲۲

http://www.4shared.com/file/120026443/247c83f0/164.html

البقرة ۲۸۳–آل عمران ۱۵

http://www.4shared.com/file/12371658…4/_2__020.html

هود ۱۰۸–یوسف ۱۸

http://www.4shared.com/file/135522137/2ba63a18/094.html

البقرة ۲۳۳–۲۴۷

http://www.4shared.com/file/139663415/fd5d2222/015.html

التوبة ۱۹–۳۶

http://www.4shared.com/file/139677049/3c978c77/076.html


 
 
مجموعه ای از تلاوت های صوتی استاد منشاوی
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

دانلود مجموعه قرائت های مجلسی و زیبای استاد محمد صدیق منشاوی:

 

http://romanceabs.persiangig.com/quran5/menshawi2.jpg


البقرة – آیات الصیام -

http://www.4shared.com/file/27168188…1/_______.html

آل عمران ۹۵ -۱۰۴

http://www.4shared.com/file/89119614…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۱
أصلیة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64046002…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۱
نسخة قویة
http://www.4shared.com/file/64046004…ified=f3172ced

الحجرات و ق ۲
النسخة الفریدة للشعلان
مختلفة
http://www.4shared.com/file/64177545…ified=f3172ced

الروم ۱
http://www.4shared.com/file/64051126…ified=f3172ced

الروم ۲
http://www.4shared.com/file/64051132…ified=f3172ced

المومنون ۸۴ -۱۱۶
http://www.4shared.com/file/64051131…ified=f3172ced

المومنون ۸۴- ۱۱۸
مختلفة
http://www.4shared.com/file/64051129…ified=f3172ced

المومنون والقصار
http://www.4shared.com/file/64172786…ified=f3172ced

المومنون ۱ – ۲۲
http://www.4shared.com/file/64172788…ified=f3172ced

یونس ۳ – ۱۷
http://www.4shared.com/file/64059077…ified=f3172ced

الواقعة والحدید
http://www.4shared.com/file/64059083…ified=f3172ced

مریم
http://www.4shared.com/file/64059086…ified=f3172ced

یوسف
أصلیة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64059090…ified=f3172ced

التوبة ۳۸ -۴۲
http://www.4shared.com/file/64150382…ified=f3172ced

الرعد
http://www.4shared.com/file/64156802…ified=f3172ced

لقمان ۱
http://www.4shared.com/file/64156848…ified=f3172ced

لقمان ۲
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64156822…ified=f3172ced

لقمان والسجدة
http://www.4shared.com/file/89314613…ified=f3172ced

الشعراء ۵۲ -۸۹
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64167963…ified=f3172ced

الشعراء ۵۲ -۸۹
نسخة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64312439…ified=f3172ced

الشعراء والفجر والقدر
http://www.4shared.com/file/64167971…ified=f3172ced

الشعراء ۱۲۱ -۲۲۰
نسخة شفیق
http://www.4shared.com/file/64167976…ified=f3172ced

الشعراء ۱۲۱- ۲۲۰
نسخة بدون صدى
http://www.4shared.com/file/64312446…ified=f3172ced

القصص ۱
http://www.4shared.com/file/64167970…ified=f3172ced

القصص ۲
http://www.4shared.com/file/64167966…ified=f3172ced

القصص ۳
ناقصة
http://www.4shared.com/file/64172791…ified=f3172ced

ابراهیم
تحدیث *نسخة افضل*
http://www.4shared.com/file/64312448…ified=f3172ced

الاسراء ۱ – ۱۴
[http://www.4shared.com/file/64193224…ified=f3172ced

الاسراء ۲
تحدیث
* نسخة کاملة وقویة ۲۹ دقیقة *

http://www.4shared.com/file/64306662…ified=f3172ced

الغاشیة والقصار
نسخة الشعلان
أضیف الیها مقطعان من الجزء المفقود

http://www.4shared.com/file/64312435…ified=f3172ced

الأنفال
اضافة بتاریخ ۲۳٫۰۲٫۲۰۰۹
http://www.4shared.com/file/64032505…ified=f3172ced

آل عمران
۱۸۹ – ۱۹۵
اضافة بتاریخ ۲۳٫۰۲٫۲۰۰۹
http://www.4shared.com/file/64046000…ified=f3172ced


 
 
مجموعه ای تلاوت های تصویری زیبا از استاد مصطفی اسماعیل
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

دانلود مجموعه ای از تلاوت های تصویری و بسیار زیبای استاد مصطفی اسماعیل-اکبرالقراء:

 

 

سوره بقره – مسجد امام حسین (ع)

سوره نازعات – مسجد امام حسین (ع)

سوره رعد – استودیویی

سوره مریم

سوره لقمان

سوره توبه

سوره بقره ، آل عمران ، شعرا

سوره مائده

سوره زمر

سوره صافات

سوره رعد(۲)

سوره احزاب

سوره احزاب (۲)

سوره بقره

سوره قمر و قصارالسور


 
 
مجموعه ای از تلاوت های تصویری استاد متولی عبدالعال
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

دانلود مجموعه ای از تلاوت های تصویری و زیبای استاد متولی عبدالعال:

 

 

ال عمران ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download 1.mp3

ال عمران ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download 2.mp3

الاحزاب

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الاسراء ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.mp3

الاسراء ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download2.mp3

البقرة ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.mp3

البقرة ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download 1.mp3

التحریم والملک ج۱

۴shared.com – online file sharing and storage – download1.MP3

التحریم والملک ج۲

۴shared.com – online file sharing and storage – download2.MP3

التحریم والملک ج۳

۴shared.com – online file sharing and storage – download 3.mp3

الحجرات وق

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الزمر وغافر والنازعات

۴shared.com – online file sharing and storage – download .RA

الشورى والحشر

۴shared.com – online file sharing and storage – download.mp3

الصافات

۴shared.com – online file sharing and storage – download ط§ظ„طµط§ظپط§طھ ط´.mp3

القمر والرحمن

۴shared.com – online file sharing and storage – download .MP3

القیامة والانسان

۴shared.com – music and mp3 sharing – download00.wma


 
 
واژه نامه اصطلاحات علمی و فنی تلاوت قرآن
نویسنده : سجاد حاجی - ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢٤
 

واژه نامه اصطلاحات علمی و فنی تلاوت قرآن کریم:

 

- ارتفاع: ارتفاع یک صوت یا بسامد یا فرکانس آن مشخص گردیده و به طور کلی محدوده ای است که پایین ترین و بالاترین درجه صوت در آن مشخص می گردد.

- اکتاو: گستره صوتی شامل هشت نت که در آن، نت هشتم تکرار همان نت اول است.

- آکسان: به معنی لهجه یا تکیه و فشار صوتی روی کلمات و یا هجاهاست.

- آلتو: به صدای بم زنان و کودکان گفته می شود.

- انتقال: تغییر و تعویض یک مقام و مشتقات آن به مقام دیگر از موضعی است که احساس ناهمگونی در شنونده ایجاد نشود/تعویض مایه یک قطعه موسیقی به مرتبه بالاتر یا پایین تر است.

- انعطاف پذیری صوت: میزان توانایی و آمادگی حنجره شخص در انتقال از نتی به نت دیگر یا پرده ای به پرده دیگر مبتنی بر منطق موسیقی است.

- اوج: یا هفتکاه به درجه هفتم یا نت سی در دیوان اساسی گویند.

- باریتون: به صدای توسط مردان گفته می شود.

- باس: به صدای بم مردان گفته می شود.

- بسامد: میزان ارتعاشات یک صدا در مقیاس یک ثانیه است و به آن تواتر یا فرکانس هم گویند.

- بُعد: به پرده، در موسیقی عرب بعد گفته می شود.

- بلندی صوت: همان شدت یا قوت صوت و عبارت از توان صوتی یا میزان انرژی آزاد شده صوتی است که از منبع تولید کننده آن در واحد سطح انتشار می یابد؛ به آن ولوم نیز گویند.

- پرده: به مقدار فاصله بین دو نت گفته می شود.

- پنتاکورد: به توالی پنج نت در یک گام موسیقی گویند.

- تتراکورد: به توالی چهار نت در یک گام موسیقی گوبند.

- تحریر: صوتی آهنگین و خالی از حروف است که از حنجره انسان صادر شده و در حین اجراء آن، هوا هنگام عبور به وسیله ماهیچه های صوتی قطع و وصل می شود./ نوسانات صوتی منظم وسازواره که از حنجره انسان صادر می شود.

- تحلیه: به استفاده از مقامات فرعی به منظور آراستن مقام اصلی ، تحلیه گویند.

- تحویلات: ایجاد تنوع در نغمات و تغییر مایه موسیقی را گویند.

- ترادف: به ترتیب موسیقیایی اجراء نغمات و نیز همگونی یک نغمه با ماقبل و مابعد آن ترادف گفته می شود.

- ترکیب: به تلفیق دو یا چند مقام و نغمه در یک قطعه آوازی گفته می شود.

- تصویر: به اجراء مقامات موسیقی عرب از درجه غیر معمول (غیر اصلی) گفته می شود.

- تطابق: در اصطلاح به معنی تلفیق موسیقی و کلام بر اساس خواص ذاتی کلمات و مفاهیم آن می باشد.

- تکیه صوتی: به فشار صوتی بر محل خاصی از کلمه یا جمله که تداعی کننده مفهوم و معنای خاصی گردد گویند.

- تلحین: به آهنگ گذاری بر کلمات یک متن گفته می شود.

- تغنیم: به معنای نغمه خوانی یا نغمه گذاری است.

- تِنور: به صدای زیر مردان گفته می شود.

- تنوع: به ایجاد تغییر و گوناگونی در نغمات و آهنگ های یک قطعه لحنی گویند.

- تواتر: ر.ک به بسامد

- توازن: به حفظ تعادل موسیقیایی در هنگام اجراء نغمات و الحان گفته می شود.

- تون ساده: صدایی که تنها یک فرکانس داشته باشد.

- تون مرکب: صدایی که دارای چند فرکانس مختلف است.

- تونیک: به نت آغازین یک گام موسیقی اطلاق می شود.

- جنس: تتراکورد در موسیقی عرب جنس خوانده می شود.

- جواب: به نت هشتم در یک اکتاو که تکرار همان نت اول است در موسیقی عرب، جواب اطلاق می شود و مفهومی کاملا صوتی دارد.

- جهارکاه: به درجه چهارم یا نت “فا” در دیوان اساسی گویند./ نام یکی از مقامات اصلی عربی است.

- حسینی: یا ششکاه به درجه ششم یا نت “لا” در دیوان اساسی گویند./ نام یکی از فرعیات مقام بیاتی است.

- دانگ: ر.ک به تتراکورد

- دوکاه: یه درجه دوم یا نت “رِ” در دیوان اساسی گویند.

- دومینانت: به نت پنجم در یک گام موسیقی اطلاق می شود.

- دیوان: ر.ک به اکتاو

- دیوان اساسی: اکتاو اصلی که مصدر مقامات اصلی موسیقی عرب است خوانده می شود.

- رنین صوت: طنین صوت در موسیقی عرب رنین خوانده می شود.

- سبک: شیوه یا استیل هنری یا ادبی، سبک نامیده می شود.

- سُپرانو: به صدای توسط زنان و کودکان میگویند.

- سُلفژ: روشی برای تربیت گوش و شنوایی است./ نت خوانی و نت نویسی است.

- سُلّم: به نمودار موسیقیایی یک مقام در موسیقی عرب گویند.

- سیکاه: به درجه سوم یا نت “می” در دیوان اساسی گویند./ نام یکی از مقامات اصلی عربی است.

- شدت صوت: ر.ک به بلندی

- ششکاه: ر.ک به حسینی

- صدا: یا صوت به فرکانس هایی که در اثر ارتعاش یک جسم ایجاد شده، در محیط مناسب انتشار، جریان یافته و برای گوش آدمی قابل دریافت است گفته می شود.

- طریق: به خلق و ابداع یک آهنگ یا ردیف لحنی، مبتنی بر مقامات عربی، توسط قاریان صاحب سبک اطلاق میشود.

- طنین: کیفیتی است در صوت که موجب تفاوت و تمایز اصوات هم شدت و هم ارتفاع از یکدیگر شده و رنگ، شیوش یا زنگ نیز خوانده می شود.

- عقد: در موسیقی عرب گاه به معنای جنس یا تتراکورد و گاه به معنای پنتاکورد به کار می رود.

- غَلت: نام دیگری برای تحریر است.

- غَمّاز المقام: در موسیقی عرب دو مینا نت به غمّاز معروف است.

- فاصله: به میزان نسبت ارتفاع دو صوت یا دو درجه صوتی گفته می شود.

- فرکانس: ر.ک به بسامد

- فون: واحد سنجش بلندی صوت است.

- قرار: دارای مفهومی صوتی است و هم به معنای درجه اول اکتاو هم به معنای بم صوت در موسیقی عرب کاربرد دارد.

- قفله: شیوه قطع لحن یا آهنگ در قسمت پایانی، در موسیقی ارتجالی عربی قفله خوانده میشود.

- قوت صوت: ر.ک به بلندی

- کُردان: به درجه هشتم یا نت “دو” در دیوان اساسی گویند.

- گام: عبارت از توالی تثبیت شده اصوات پی در پی با فواصل معین در یک اکتاو است که دارای مفهوم موسیقی است. در موسیقی عرب به آن مقام یا نغمه گویند.

- لحن: دارای مفاهیم مختلفی چون خطا و اشتباه در گفتار، آهنگ کلام یا لهجه و قطعه آهنگ ساخته شده برای یک متن می باشد.

- لحن در تلاوت قرآن: کیفیتی است که از استفاده صحیح و مطلوب مقامات و نفمات عربی، برای ارایه آیات قرآن کریم، بر اساس اصول و مبانی مربوطه حاصل می آید.

- متزوسُپرانو: به صدای زیر زنان و کودکان می گویند.

- محیّر: به جواب (اکتاو) درجه “رِ” در موسیقی عرب اطلاق می شود.

- مدت صوت: به مدت استقرار و مکث روی یک نت یا درجه صوتی مدت یا دیرند گویند. در موسیقی عرب به مدت صوت طنین گویند.

- مرتبه: نام دیگر دیوان است.

- مساحت صوت: به گستره صوت در یک شخص از پایین ترین تا بالاترین حدّ آن مساحت صوتی گفته میشود.

- مسافت صوتی: به فاصله بین درجات یا نت ها در موسیقی عرب مسافت صوتیه گویند.

- مقام: به گام های موجود و معین در موسیقی های سنتی یا مقامی در کشورهای عربی، ایران و ترکیه مقام گفته می شود.

- مقامات اصلی: مقانات اصلی در موسیقی عرب را مختلف ذکر کرده اند اما ماحصل این اقوال را می توان در یازده مقام خلاصه کرد: راست، بیاتی، سیکاه، جهارکاه، حجاز، نهاوند، عجم، کرد، صبا، نواأثر و حجازکار

- مکتب: ر.ک به سبک

- ملودی: به تعدادی از نت ها که به دنبال هم اجرا شده و دارای مفهوم موسیقیایی باشند گفته می شود.

- موتیف: کوچک ترین واحد موسیقی است که دارای مفهوم باشد؛ موتیف معادل کلمه در زبان است.

- مودولاسیون: ر.ک به تحویلات

- موسیقی ارتجالی: از اصطلاحات موسیقی عربی و به معنای بداهه خوانی یا بداهه نوازی است. در این موسیقی خواننده یا نوازنده فارغ از ایقاع یا ریتم نغماتی را به صورت آزاد در فضای موسیقی مقامی اجرا می کند.

- موسیقی آوازی: نوعی موسیقی است که منشأ آن حنجره انسان می باشد و معمولاً در مقابل موسیقی ساز به کار می رود.

- موسیقی فولکور: به موسیقی محلی، منطقه ای یا قومی گفته می شود.

- نبرات: یا عربات در موسیقی عرب به معنای تحریر به کار می رود.

- نُت: الفبای موسیقی یا علائمی برای نوشتن و خواندن یک متن موسیقی است.

- نغمه: به معنای هر نوای خوش، ملودی و گاه به معنای مقام در موسیقی به کار می رود.

- نوا: به درجه پنجم یا نت “سُل” در دیوان اساسی گفته میشود.

- نَو̂ح̂ : یکی از قالبهای رایج موسیقی در دوران اعراب جاهلی بوده است.

- وُلوم: ر.ک به بلندی

- ویبراسیون: به معنای لرزشهای ساز واره در موسیقی و تقریبا به مفهوم تحریر نزدیک است.

- هرتز: واحد فرکانس یا بسامد است.

- هفتگاه: ر.ک به اوج

- یکاه: به درجه”سُل” قبل از دیوان اساسی گفته میشود.

برگرفته از کتاب هنر تلاوت